Zasięg w całej Europie

Ponad 80 pojazdów w całej Europie 

 

Nasz flota liczy ponad 80 pojazdów dostawczych:


- busy tzw "blaszki", typu Mercedes Sprinter MAXI

- busy pod plandeką 8 i 10 Euro Paletowe

- Ciężarówki SOLO 6,5 T

- autolawety

- Zestawy z chłodniami do przewozu żywności

- Zestawy typu TANDEM: cięzarówka + przyczepa

- Zestawy 13.6 m tzw "TIR"

 

TRANSPORT DROGOWY

PRZEPROWADZKI 

Specjalizujemy się w transporcie:

 

- palet,

- mebli twardych (flat packi) oraz tapicerowanych,

- okien i drzwi,

- materiałów budowlanych,

- ładunków handlowych,

- żywności,

- sprzętu RTV i AGD,

- maszyn

REGULAMIN GET TRANSPORT

 


Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 Ustawy  z dnia 15 listopada 1984r.„Prawo Przewozowe” (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50,  poz. 601, z późniejszymi zmianami).

 1.    Z przewozu wyłącza się następujące rzeczy:
a.)   których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów  prawa na terenie Unii Europejskiej
b.)   które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na możliwości firmy GET TRANSPORT nie nadają się do  przewozu środkami transportowymi, którymi dysponujemy

c.)   niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym  w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne,  substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję

2.    Ponadto GET TRANSPORT  nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
a)    zawierających narkotyki, wyroby tytoniowe, alkohol, leki, środki  psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione  instytucje (w takim przypadku należy dołączyć stosowna dokumentacje),
b)    listy lub takie środki komunikowania się, jakie mogą być uznane za  listy w świetle prawa właściwego (do 100 g),
c)     zawierających rośliny i zwierzęta,
d)    zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
e)     mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy  lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
f)     zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne  w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe,
g)    zawierających rzeczy łatwo psujące się,
h)    wszelkich Przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić  zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź  mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.

 3.    GET TRANSPORT w przypadku nadania przesyłki, której  zawartość zawiera towary zakazane w regulaminie, nakłada  karę umowną    w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie GET-TRANSPORT  z tytułu wykonania usługi lub kwotę £ 1000. Doliczana jest kwota wyższa.  W przypadku wystawienia noty obciążeniowej CAŁY towar pozostaje w magazynie firmy do czasu uregulowania należności z tytułu zlamania regulaminu.

W przypadku znalezienia dużej ilości papierosów lub jakiejkolwiek ilości narkotyków należy się spodziewać, ze firma GET TRANSPORT dokona zgłoszenia do organów ścigania.  Nasza polityka pod tym względem jest bardzo konserwatywna i nie ulega negocjacjom.

4.    GET TRANSPORT  może odmówić wykonania usługi,  w szczególności w następujących przypadkach:
a)    niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
b)    niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę.

5.    GET TRANSPORT  doklada wszelkich starań, aby przesyłki  były dostarczane do klientów w ciągu kilku 1-3 dni, jednak z przyczyn niezależnych w wyjątkowych sytuacjach losowych    (wypadek, awaria samochodu,itp) mogą nastąpić opóźnienia.    Reklamacje oraz roszczenia będą uwzględniane tylko  po upływie okresu 10 dni od daty nadania.  GET TRANSPORT oferuje  bezpieczne przesyłki, jednak nie zawsze są to przesyłki ekspresowe.

Spóźnienia poniżej ww. czasu nie kwalifikują klienta do braku zapłaty czy obniżenia ceny za transport.  Proszę brać pod uwagę, że wykonujemy transport drogowy i opóźnienia są bardzo często niezależne od nikogo.

6.   Zawartość każdej przesyłki może być skontrolowana przez GET-TRANSPORT w każdym czasie przewozu   od chwili przyjęcia do momentu dostarczenia w celu stwierdzenia rzeczywistej zawartości z deklarowaną.      

       W przypadku paczek wysyłanych z Polski do Wielkiej Brytanii   każda paczka jest obligatoryjnie sprawdzana skanerem z uwagi na  podejrzenie możliwości dokonywania przemytu głównie wyrobów tytoniowych.

7.    Sprawdzenia dokonuje kurier lub osoby uprawnione.    W przypadku zarekwirowania towaru kurier sporządza   stosowny  protokół w 2 egzemplarzach.

8.  Nadwaga przesylki.  

Platinum Logistic oblicza koszt na podstawie kubatury i wagi przesyłki. Podanie właćciwej wagi przesyłki jest zawsze obowiązkiem zleceniodawcy !
-  Tolerancja błędu do 5 % jest dla nas zrozumiała (mimo,że dla organów policyjnych już nie) i klient nie jest za nią obciążany.
W przypadku nadwagi większej niż 5 % klient klient może być obciążony opłatą w wysokości £1.00/ 1.20 EUR za każdy kilogram na trasie PL-Anglia oraz £1.50/ 1.80 EUR  w przypadku innych krajów. licząc od pierwszego kilograma nadwagi.   Nizsza kwota  nadwagi  w uzasadnionych przypadkach może być negocjowana ze spedytorem firmy GET-TRANSPORT.

W przypadku załadunku wagi niezgodnej ze zleceniem odpowiedzialność mandatowa przeniesiona będzie na nadawcę, a towar nie będzie dostarczony do czasu uregulowania mandatu i pełnej należności za fracht. Koszty mandatu  to z reguły od 300 do 1300 EUR. Dodatkowo dochodzą koszty przeładunku,  łączne koszty potrafią zatem wynieść nawet 2000 EUR. Dlatego ZALECAMY PODAWANIE REALNYCH WYMIARÓW I WAGI.  Pozorna oszczędność potrafi się zamienić w gigantyczne koszty. 
Tłumaczenie: "Nie wiedziałem", "nie miałem świadomośći, etc" na policji nie robi żadnego wrażenia. 

9.    Platinum Logistic zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zlecenia za pośrednictwem swoich partnerów z którymi ma podpisane stosowne umowy (dotyczy małych transportow). Odpowiedzialność za rzetelne wykonanie usługi ponosi zawsze GET-TRANSPORT.

10. Ubezpieczenie i odpowiedzialność za transport.

GET-TRANSPORT posiada polisę Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika, która pokrywa szkody do wysokości 1 000 000,00 GBP wynikłe z przyczyn powstałych nie z winy klienta. 

Pokrywane są szkody powstałe z :

- winy przewoźnika: uszkodzenie lub zagubienie
- wypadek, kradzież, pożar, sytuacja losowa,
- winy obopólnej klienta i przewoźnika,
Kwoty do wysokości 1000 zl (wysokość EXCESS) pokrywane są ze środków własnych firmy i rozpatrywane w trybie pilnym.
Czas na rozpatrzenie i zamknięcie szkody trwa do 30 dni kalendarzowych.

Niezbędnym elementem do rozpatrzenia szkody jest wykonanie protokolu szkody w momencie odbioru przesyłki lub zapis w dokumencie CMR. 

11.  Wszystkie kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane przez właściwe miejscowo Sądy na terenie całej Unii Europejskiej.

Firma GET TRANSPORT działa na rynku transportu i spedycji międzynarodowej nieprzerwanie od 2013 roku. Naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług transportowych przy zachowaniu rozsądnych, niskich, lecz nie dumpingowych cen.

 

Nasz kreatywny zespół w połączeniu z nowoczesną flotą kilkudziesięciu aut dostawczych i ciężarowych jest w stanie dostosować się do dynamicznego rozwoju rynku usług transportowych. 

 

Używamy systemu lokalizacji pojazdów GPS TRACE oraz dysków w chmurach, dzięki czemu nasi pracownicy mają dostęp w każdym miejscu na świecie do najważniejszych danych w czasie rzeczywistym. 

To sprawia, że możemy realizować nasze zlecenia szybko
i terminowo.
 


 

 

Nasi Spedytorzy mówią płynnie w języku polskim, angielskim i niemieckim.

GET TRANSPORT

Gwarantujemy:

 

- Niskie, uczciwe ceny,

 

- Rzetelność i Uczciwość,

 

- Terminową dostawę,

 

- Pomoc w załadunku i rozładunku.

Oferujemy Przeprowadzki:

 

- Międzynarodowe w całej Unii Europejskiej
 

- Międzymiastowe na terenie Wielkiej Brytanii

 

- Międzymiastowe na terenie Niemiec

 

- Międzymiastowe na terenie Polski

 

 

 

Zalety:

 

- Płacisz tylko za miejsce, którego potrzebujesz

 

- Pomoc przy załadunku i rozładunku

 

- To Ty wybierasz odpowiednią dla CIebie datę, a my się dostosowujemy

 

- Brak ukrytych opłat

 

- Profesjonalna obsługa

 

- Pomocny zespół i kierowcy

 

- wygodne formy płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza

- płatność w walutach: EUR, GBP, PLN, CHF

 

 

 

Kogo przeprowadzamy ?

 

- Klientów indywidualnych

 

- Firmy i instytucje

 

 

Firma GET TRANSPORT działa na rynku transportu międzynarodowego nieprzerwanie od 2013 roku. Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług przy zachowaniu rozsądnych cen Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy: uczciwość, rzetelność, terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłek.

GET TRANSPORT

Kemp House, 152 City Road

EC1V 2NX LONDON

UNITED KINGDOM

 

 

 

UK: 07421186040

PL: 61 666 06 79
IRL: 089 465 6580

DE: 17626855370

ES: 672 895640
DK: 089874294

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Send
Send
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!